Neem contact op

Zorginnovatie dankzij de stem van de inwoners: het Burgerberaad Zorg Zeeland maakt het mogelijk

We kunnen de zorg alleen toekomstbestendig maken met ongekend brede samenwerkingen. Het vraagt om organisaties die voorbij hun eigen grenzen kijken en een collectief besef dat we iedereen nodig hebben. Van bestuurders tot zorgprofessionals en van politici tot toezichthouders, iedere stem telt. Wij hebben recent een bijdrage mogen leveren aan een belangrijk onderdeel dat nu in de schijnwerpers staat: de stem van de inwoners.

Zeeland staat voor een grote uitdaging

De zorg stevent af op een groot tekort. Dit geldt voor heel Nederland, maar de provincie Zeeland staat voor een aantal unieke uitdagingen die toegelicht worden in het Regiobeeld in Cijfers. Het is een dunbevolkt en uitgestrekt gebied, waardoor tijdige toegankelijkheid van zorg afhankelijk is van creatieve oplossingen.

De noodzaak voor innovatieve en onorthodoxe oplossingen staat centraal bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, een regionaal samenwerkingsverband tussen onder andere zorgverzekeraars, zorgorganisaties en gemeenten. Meer dan 60 deelnemende organisaties werken samen aan één doel: de zorg in Zeeland toegankelijk houden en de leefbaarheid voor de Zeeuwse inwoners waarborgen.

De Zeeuwse Zorg Coalitie zet in op de stem van de inwoners met het Burgerberaad Zorg Zeeland

Innoveren met inwoners, voor inwoners. Dat betekent niet alleen luisteren naar de wensen en behoeften van inwoners, maar juist dat zij actief betrokken zijn bij de zoektocht naar oplossingen. Zo vinden we nieuwe en creatieve ideeën die passen bij de doelgroep en anders mogelijk onontdekt zouden blijven.

Bovendien levert actieve betrokkenheid en co-creatie draagvlak voor de veranderingen, waardoor de implementatie sneller en soepeler kan verlopen. Dit alles komt samen in het Burgerberaad Zorg Zeeland, waarbij de inwoners van Zeeland direct betrokken worden bij de besluitvorming via meerdere fysieke bijeenkomsten en een online participatieplatform.

Een initiatief van dit formaat valt of staat met passende communicatie. Wij hebben ons in nauwe samenwerking met het projectteam eind 2022 gebogen over het overkoepelende communicatieplan, het samenspel tussen alle betrokken partijen en de vertaalslag naar concrete content met bijbehorende planning.

Het Burgerberaad Zorg Zeeland is begonnen

Op 11 februari vond de succesvolle aftrap van het Burgerberaad Zorg Zeeland plaats, de Inwonertop. Inwoners gingen in gesprek met professionals in zorg, welzijn en onderwijs, ambtenaren, politici en overige geïnteresseerden om samen na te denken over de zorg in Zeeland.

Door middel van stemming zijn onderwerpen gekozen die de basis vormen voor de volgende fase van het Burgerberaad Zorg Zeeland. De komende maanden worden deze onderwerpen uitgewerkt tot concrete voorstellen die in juni 2023 het Inwonerakkoord vormen: een innovatieplan voor inwoners en door inwoners dat door de deelnemende organisaties van de Zeeuwse Zorg Coalitie opgepakt en uitgevoerd wordt.

Van overkoepelend plan naar praktische vertaalslag

De Zeeuwse Zorg Coalitie pioniert op het gebied van regionale samenwerking en inwonerparticipatie. Het Burgerberaad Zorg Zeeland is een indrukwekkend initiatief dat sterk past bij wat wij als HLDR graag doen: pionieren om van overkoepelend plan naar praktische invulling te gaan.

Het getekende verslag van de Inwonertop, de aftrap van het Burgerberaad Zorg Zeeland
Geschreven door op 24-02-2023
GERELATEERDE ARTIKELEN

Digitale Innovatie in de Zorg

‘Digitale Innovatie in de Zorg’ is een opleiding van Radboud Summer School in samenwerking met Radboud Management Academy en HLDR consulting. Het is gericht op professionals en managers die succesvol willen bijdragen aan digitalisatie of het implementeren van innovaties in zorg en bedrijfsvoering. De opleiding vindt van 3 t/m 7 juli 2023 plaats en inschrijven […]

Lees verder

Toekomstbestendige ouderenzorg met een nieuw domoticaplatform

Het doel van het gezamenlijke domoticaproject was het onderzoeken, selecteren en testen van een overkoepelend platform en het delen van geleerde lessen met andere zorgorganisaties. Het project werd gezamenlijk aangevlogen om van elkaar te leren en een kijkje in elkaars keuken te nemen. HLDR faciliteerde kennisuitwisseling, structureerde het proces en begeleidde de samenwerking. De geleerde […]

Lees verder