Neem contact op
Privacybeleid

Privacyverklaring voor sollicitanten december 2021
Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over onze sollicitatieprocedure en wat HLDR consulting b.v. met je persoonsgegevens doet. HLDR consulting b.v., gevestigd te Utrecht, Europalaan 500, postcode 3525 KS, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Ons site-adres is: https://hldr-consulting.nl.

De sollicitatieprocedure
Direct na het solliciteren ontvangen sollicitanten een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. De eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van sollicitatiebrief en cv. Op basis daarvan wordt besloten of een sollicitant wordt uitgenodigd voor een telefonische kennismaking. Eventueel volgen nog één of meerdere sollicitatiegesprekken. Sollicitanten ontvangen ook bericht wanneer zij niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij een sollicitatie verwerkt HLDR consulting b.v. persoonsgegevens, cv’s, motivatiebrieven en/of sollicitatiegesprekken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adres
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Arbeidsverleden
- Opleidingen
- Eventuele andere zaken die sollicitanten in hun aangeleverde stukken zetten
HLDR consulting b.v. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HLDR consulting b.v. verwerkt je persoonsgegevens om een optimale sollicitatieprocedure mogelijk te maken. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor sollicitatiedoeleinden, de sollicitatie-doeleinden van HLDR consulting b.v. zijn:
• Het vergelijken van de persoonsgegevens en het profiel van de sollicitant met de huidige of toekomstige vacatures bij HLDR consulting b.v.;
• Contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
• De communicatie van de voortgang van de sollicitatieprocedure van HLDR b.v.;
• Het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures.

Wij hebben de volgende grondslagen voor het mogen gebruiken van uw gegevens:
• Nakomen van een wettelijke verplichting.
• Nakomen van een overeenkomst.
• Omdat we daar toestemming van u voor hebben gekregen. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Hoelang bewaren we je gegevens?
HLDR consulting b.v. bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de sollicitatiedoeleinden te realiseren. Vier weken na het beëindigen en/of afronden van de sollicitatieprocedure verwijdert HLDR consulting b.v. de persoonsgegevens van sollicitanten. Van deze termijn kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als de sollicitant niet in aanmerking komt voor de vacature waarop gesolliciteerd is, maar HLDR consulting b.v. mogelijk een passende vacature in de toekomst heeft. Afwijking van de bewaartermijn is altijd in overleg. Na het verstrijken van de bewaartermijn bewaren wij uitsluitend gegevens voor rapportages die niet tot personen herleidbaar zijn.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
HLDR consulting b.v. verkoopt of deelt persoonsgegevens niet.

Welke rechten heb je over je gegevens?
Door het versturen van het sollicitatieformulier en het uploaden van je cv ga je ermee akkoord dat je gegevens worden verwerkt en geef je HLDR consulting b.v. toestemming om je persoonlijke gegevens te gebruiken voor een optimale sollicitatieprocedure. Je hebt het recht:
• Om een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens in te dienen;
• Om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en;
• Op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Onderaan deze privacy voorwaarden vind je hoe je een verzoek kunt indienen. HLDR consulting b.v. zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
HLDR consulting b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen over de vacature of deze privacy voorwaarden kun je contact met ons opnemen met de 'Neem contact op' knop op onze website. Tevens kun je deze link gebruiken voor het indienen van een verzoek.